Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de   sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Därför   ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår   verksamhet.

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten och föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.