Om oss

Boställets förskola ligger i anslutning till Frillesåsskolan i närheten av både skog, ängar och hav och erbjuder stora möjligheter för utomhuspedagogiken.

1991 byggdes den första delen av förskolan och 2008 utökades den och blev dubbelt så stor. I dag har består den av fyra hemvister, Krabban, Snäckan, Sjöstjärnan och Valen.

På vår förskola arbetar vi för att skapa goda möten och relationer mellan barn/barn och barn/pedagog. Relationer som ligger till grund för möjligheten till undervisning, trygghet, gemenskap, utveckling, lärande och lek. Barnens behov och intressen vägleder oss när vi utformar våra lärmiljöer och verksamhetens innehåll utifrån våra styrdokument.