Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre  pedagogiska enheter. Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har  en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig  förskolechef.

Boställets förskola ingår i pedagogisk enhet Söder, ansvarig för  verksamheten på förskolan är förskolechef Annsofie Nelje, ansvarig för  pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef  Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola

Avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar.

Valen

Krabban

Sjöstjärnan

Snäckan