Om oss

På Britta-Lenas står barnens lärande och utveckling i centrum. Här ses barnen som aktiva medskapare i sin egen läroprocess och tar därför en självklar plats i både planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet. För att skapa ett lustfyllt lärande försöker vi utgå från barnens eget intresse och anpassar verksamheten och miljön därefter.