Om oss

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”

I Kungsbacka växer framtiden. Vi vill, vågar och kan.

Välkommen till en förskola där vi tillsammans med övriga skolformer inom Kungsbacka kommun ger framtidens barn förutsättningar att lämna oss med stora valmöjligheter, stark självkänsla och god hälsa. På Britta-Lenas förskola gör vi det gemensamt genom att utveckla barns förmågor som samarbete, utveckla lärstrategier, skapa mening och känslan av att lyckas.

Förskolans Värdegrund uppdateras inom kort...

Vår kunskapssyn uppdateras inom kort...

Vår språkpolicy uppdateras inom kort...

Relationell pedagogik  uppdateras inom kort...

Projekterande arbetssätt/Undervisningsmiljö/Lärandemiljö uppdateras inom kort...