Barn- och elevhälsa

Alla som arbetar i förskolan ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga. På Britta-Lenas förskola finns ett barnhälsoteam där ansvarig rektor tillsammans med specialpedagog handleder och ger struktur åt verksamheterna samt stöd till vårdnadshavare, vilket syftar till en gynnsam utveckling för barnet.