Organisation

På förskolan finns det tillgänglighet för 40 barn men just nu går det ca 26 st. Vi arbetar i tre grupper: Röd, Blå och Grön grupp. I den röda gruppen går de yngsta barnen medan blå och grön är äldrebarnsgrupper. Det är pedagogerna Sanna, Malin, Markus, Annelie & Emina som arbetar här. Förskolan har ett storarbetslag, som innebär att pedagogerna arbetar tillsammans med all barns utbildning