Synpunkter och klagomål

Frågor och funderingar:

Vi uppskattar att ni vårdnadshavare tar kontakt med oss på Britta-Lenas förskola om ni har några frågor eller tankar gällande vår utbildning. Det kan vara både ris och ros.

Samverkan förskola och hem innebär att förskolan och vårdnadshavarna samverkar i olika sammanhang för barnens bästa. Du som vårdnadshavare ska vara delaktig i förskolans utbildning.

Enligt läroplanen för förskolan 2018 ska förskolan samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för er vårdnadshavare till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag.

En gång per år kallar förskolan till ett gemensamt möte med vårdnadshavare. Detta är ett bra tillfälle för vårdnadshavare att kunna ta upp viktiga frågor som rör barnens utbildning. Information om vad som är aktuellt för tillfället samt förskolans mål är saker som exempelvis också tas upp av pedagogerna på förskolan.

Förskolan erbjuder två utvecklande samtal per läsår. Förskolan rekommenderar att vårdnadshavare tackar ja till minst ett av dessa. Dessa samtal är till för barnets bästa och handlar om barnets utveckling och lärande.

Exempel på ytterligare samverkan är veckobrev/månadsbrev/blogg, inskolningssamtal, ”Överlämningssamtal” vid lämning och hämtning, traditionella och lokala festligheter.