Inflytande

Som föräldrar har ni möjlighet att påverka på olika sätt. Detta kan ske genom föräldramöten, enhetsråd, drop-in och utveckingssamtal. Vår kontakt med er föräldrar är viktig för oss. Stor del av vår kommunikation sker via Unikum.

Föräldrasamverkan

Vi på Bukärrsängs förskola arbetar på olika sätt med föräldrasamverkan.

Detta sker b.la genom:

Föräldramöten

Utvecklingssamtal

Drop-in

Samråd

Den dagliga kontakten

Enhetsråd

Särö föräldraförening (SFF) arbetar för att stärka samarbetet mellan familjen och skolan/förskolan.

Ett stort föräldraengagemang i och utanför skolan/förskolan ger förutsättningar för en bättre miljö för våra barn.

Alla familjer med barn inom vår enhet är välkomna att bli medlemmar i föreningen.