Inflytande

Som föräldrar har ni möjlighet att påverka på olika sätt. Detta kan ske genom föräldramöten, enhetsråd, drop-in och utveckingssamtal. Vår kontakt med er föräldrar är viktig för oss. Stor del av vår kommunikation sker via V-klass.

Föräldrasamverkan

Vi på Bukärrsängs förskola arbetar på olika sätt med föräldrasamverkan.

Detta sker b.la genom:

Föräldramöten

Utvecklingssamtal

Drop-in

Samråd

Den dagliga kontakten

Enhetsråd

Särö föräldraförening (SFF) arbetar för att stärka samarbetet mellan familjen och skolan/förskolan.

Ett stort föräldraengagemang i och utanför skolan/förskolan ger förutsättningar för en bättre miljö för våra barn.

Alla familjer med barn inom vår enhet är välkomna att bli medlemmar i föreningen.