Om oss

Bukärrsängs förskola är en lite mindre förskola, med två avdelningar.

På förskolan finns två avdelningar, Pärlan och Sörgården, som tar emot barn i ålder 1-5 år.

Vi pedagoger på Bukärrsängs förskola lägger stort fokus på att barnen ska få utvecklas som trygga individer där vi tar tillvara deras kreativitet och lust att lära. Vi utvecklar lärmiljöerna efter barngruppens behov för att skapa goda lärtillfällen. För oss är det en självklarhet att möta och bekräfta varje barn på deras nivå och efter deras förutsättningar

Rörelse och hälsa är ett stående inslag med promenader och skogsutflykter. Vi har också ett nära samarbete med Särö skola och vi gör regelbundna besök i skolan och biblioteket.