Barn- och elevhälsa

Arbete med barnhälsa är en del av förskolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskolan ansvarar för att bar och elever trivs, mår bra och är trygga.

Mer information om barn- elevhälsa och stöd i förskolan