Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Bukärrsängs förskola ingår i pedagogiskt område Norr, ansvarig på förskolan är rektor Linda Johansson, ansvarig för pedagogiskt område Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola