Om oss

I Åsa finns fem dagbarnvårdare: Annika Kanthe, Mathilda Kaulén, Marielle Segerhorn, Micaela Nyholm och Ann-Louise Blomsth Andersson som har verksamhet i sina hem. Ingela Kullberg och Julia Kraaij arbetar hemma hos oss när vi är lediga och när vi har verksamhet tillsammans i lokal, två dagar i veckan.

Hos oss erbjuds barnen god pedagogisk omsorg i lugn hemmiljö och i mindre grupp med mycket utevistelse. Barnen som olika individer är en tillgång i vårt dagliga arbete.

Gruppverksamhet

Två dagar i veckan träffas vi dagbarnvårdare i Åsa i vår lokal som ligger på Bollvägen, centralt i Åsa. Dessa dagar har vi olika projektarbeten, gemensam sångstund, rytmik och möjlighet till skapande verksamhet.

Genom att barnen träffar de andra dagbarnvårdarna och deras barngrupper regelbundet lär de känna varandra väl. Det ger gruppen ett väl fungerande vikariesystem. I lokalen tränas barnens sociala samspel i den större gruppen.

Vikariesystem

En dagbarnvårdare arbetar som mest 40 timmar i veckan. För att täcka vårdnadshavarens behov av omsorg får barnet omsorg hos en förutbestämd dagbarnvårdare eller i lokal när ordinarie dagbarnvårdare är ledig.