Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del i lärandeuppdraget för oss som arbetar inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. Det innebär att vi ska ta ansvar för att alla barn och elever trivs, mår bra och är trygga. Till stöd i vårt arbete finns barn- och elevhälsoteam i de pedagogiska enheterna.