Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

I vår lilla grupp har vi goda möjligheter att prata med barnen om våra gemensamma aktiviteter för att kunna möta deras behov och önskemål. I den dagliga, nära kontakten med dig som förälder kan vi samtala om verksamheten.