Kvalitetsarbete

Dagbarnvårdare är en del av det som i skollagen kallas för pedagogisk omsorg. Skolverket beskriver i Allmänna råd för pedagogisk omsorg hur vi ska arbeta för att säkerställa en god kvalité. Läroplanen för förskolan är vägledande för vårt arbete. Via länken nedan hittar du de Allmänna råden för pedagogisk omsorg.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär systematiskt och regelbundet följa upp verksamheten och analysera resultaten. Med utgångspunkt för det som kommer fram i analysen utvecklas arbetet.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation handlar om att visa och sammanställa det som händer mellan barn och vuxna i verksamheten. Det kan göras i text eller med stöd av foto eller film. Den pedagogiska dokumentationen är en del i planeringen och utvecklingen av verksamheten.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg