Praktisk information

Sjukanmälan

Du får information av din dagbarnvårdare om rutiner när ditt barn blir sjuk och om dagbarnvårdare inte kan ta emot ditt barn, Vi har ett vikariesystem för dagbarnvårdares frånvaro vid ledighet och sjukdom.

På Region Hallands hemsida finns broschyren Hur gör vi när barnen blir sjuka. Informationen  är tänkt som en vägledning till föräldrar vid barn sjukdom.

Hur gör vi när barnen blir sjuka

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn i våra verksamheter. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka. 

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift  med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst

Självbetjäning och blanketter