Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i verksamheten.

Du kan alltid vända dig till din dagbarnvårdare. Om det inte löser problemet, eller om du vill prata med någon annan ska du kontakta enhetschefen eller verksamhetschefen. 

Mer information om hur vi i Kungsbackas kommunala verksamheter arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan. 

Synpunkter och klagomål