Praktisk information

Sjukdom och ledighet

Vi kommer gemensamt överens om hur du kontaktar oss när ditt barn inte kan komma på grund av sjukdom eller behöver vara ledig och hur vi gör för att meddela dig om din ordinarie dagbarnvårdare blivit sjuk.

Vi har ett väl fungerande vikariesystem och du får information om hur det fungerar när du börjar hos oss.

Frukost, lunch och mellanmål

Dagbarnvårdarna planerar, inhandlar och lagar all mat själva. Maten följer Livsmedelsverkets rekommendationer och anpassas vid eventuella allergier.

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall under den tiden det är hos dagbarnvårdaren.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan.

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Tid kan vanligtvis erbjudas mellan 6 och 18.30. Det är barnens omsorgsbehov som anger och styr öppettiden. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka.

Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för alla dagbarnvårdare.

Behöver du omsorg dessa datum så ordnar vi omsorg på annat sätt. Vi erbjuder då ett alternativ; det kan till exempel vara plats på en förskola under sommaren, oftast vecka 28-31. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst.

Självbetjäning och blanketter