Om oss

I Fjärås finns fyra dagbarnvårdare: Yvonne Fransson, Magdalena Glimmefelt, Henny Barrögård och Marlene Lannetun som har verksamhet i sina hem. Vi har även tre personer som arbetar hemma hos tre av oss, alltså är vi två pedagoger i tre av hemmen. De tre som arbetar hos oss är Monia Hultin, Elin Pettersson och Sofie Hansson.

Hos oss erbjuds barnen god pedagogisk omsorg i lugn hemmiljö och i mindre grupp med mycket utevistelse. Barnen som olika individer är en tillgång i vårt dagliga arbete.

Gruppverksamhet

Två dagar i veckan träffas vi dagbarnvårdare i Fjärås i vår lokal som ligger i Fjärås centrum. Dessa dagar har vi olika projektarbeten, gemensam sångstund, rytmik och möjlighet till större skapande verksamhet.

Genom att barnen träffar de andra dagbarnvårdarna och deras barngrupper regelbundet lär de känna varandra väl. Det ger gruppen ett väl fungerande vikariesystem. I lokalen tränas barnens sociala samspel i den större gruppen.

Adress till vår lokal (samma som Öppna förskolan): Rajgräsvägen 7, 439 71 Fjärås

Vikariesystem

Vi har ett väl fungerande vikariesystem och du får information om hur det fungerar när du börjar hos oss.