Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla verksamheten. Vi vill därför gärna att du pratar med oss om du har klagomål eller synpunkter. Om du vill ta dina synpunkter med någon annan ska du kontakta enhetschefen eller verksamhetschefen. Blir du inte nöjd med verksamhetschefens hantering eller om du vill prata med någon utanför enheten, kan du vända dig till den centrala förvaltningen för Förskola & Grundskola.

Mer information om hantering av synpunkter och klagomål

Du kan naturligtvis även använda kommunenes synpunktshantering om du vill klaga eller lämna synpunkter på Förskola & Grundskolas verksamheter.

Lämna en synpunkt