Om oss

Här i Kullavik finns en dagbarnvårdare: Anneli Jange,

Barnen erbjuds god pedagogisk omsorg i lugn hemmiljö och i mindre grupp med blandade åldrar och mycket utevistelse. 

Gruppverksamhet

Anneli arbetar tillsammans med barnen i Annelis hem. Vi leker, pysslar, sjunger och har rytmik med barnen och arbetet med att stärka barnens sociala samspel genomsyrar vår verksamhet.

Vi är mycket utomhus i trädgården och i skogen. I skogen utvecklar barnen sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om djur och växter.

Vikariesystem

En dagbarnvårdare arbetar som mest 40 timmar i veckan. För att täcka vårdnadshavarens behov av omsorg får barnet omsorg hos en förutbestämd förskoleavdelning eller fritidshem när ordinarie dagbarnvårdare är ledig.

Mer information om hur det fungerar lämnas i samband med erbjudande om plats.