Praktisk information

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till dagbarnvårdaren enligt schema, skall detta anmälas snarast möjligt via telefon el SMS. Meddela oss gärna när barnet kommer tillbaks igen, helst dagen innan.

Vi har ett väl fungerande vikariesystem och du får information om hur det fungerar när du börjar hos oss.

Frukost, lunch och mellanmål

Dagbarnvårdarna planerar, inhandlar och lagar all mat, ofta tillsammans med barnen som en pedagogisk aktivitet. Maten följer Livsmedelverkets rekommendationer och anpassas vid eventuella allergier.

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan.

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normal arbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka. Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för alla dagbarnvårdare.Vilket innebär att vi har begränsad verksamhet. Under studiedagen är verksamheten inte i dagbarnvårdarens hem och med annan personal än dagbarnvårdaren.

Studiedag under Höstterminen 2019:
15/11

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala dagbarnvårdarna verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor inom pedagogisk enhet Norr.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst.

E-Tjänster kungsbacka kommun