Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla verksamheten. Vi vill därför att du kontaktar oss om du har synpunkter eller klagomål på det som händer inom pedagogisk omsorg. Du kan alltid vända dig till dagbarnvårdaren. Om det inte löser problemet, eller om du vill prata med någon annan ska du kontakt enhetschefen eller verksamhetschefen för den pedagogiska enheten.

Mer information om hur Förskola & Grundskola arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan.

Synpunkter och klagomål,