Barn- och elevhälsa

Arbeta med barnhälsa är en del av lärandeuppdraget inom pedagogisk omsorg. Alla som arbetar inom pedagogisk omsorg ansvarar för att barnen trivs, mår bra och är trygga. Vi har en specialpedagog som är knuten till pedagogisk omsorg.