Praktisk information

Sjukdom

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till dagbarnvårdaren enligt schema, skall detta anmälas snarast möjligt via telefon el SMS. Meddela oss när barnet kommer tillbaks igen, helst dagen innan.

På Region Hallands hemsida finns broschyren Hur gör vi när barnen blir sjuka. Informationen riktar sig till föräldrar med barn i förskolan och är tänkt som en vägledning. Klicka på länken för att komma till broschyren.

Hur gör vi när barnen blir sjuka

Frukost, lunch och mellanmål

Dagbarnvårdarna planerar, inhandlar och lagar all mat själva. Maten följer Livsmedelsverkets rekommendationer och anpassas vid eventuella allergier. 

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall. Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan.

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normal arbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka. Max fyra dagar per år har vi gemensam utbildning för alla dagbarnvårdare.

Studiedagar under Höstterminen 2019:
28/10
15/11

Meddela i god tid respektive dagbarnvårdare om ni behöver omsorg dessa datum. Vi erbjuder då ett alternativ, det kan exempelvis vara plats på en annan förskola.

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpassar de kommunala dagbarnvårdarna verksamheten till efterfrågan. Det innebär att vi har öppet på ett urval förskolor inom pedagogisk enhet Norr.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har en e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera. Via länken hittar du vår e-tjänst.

Självbetjäning och blanketter