Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller samråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Drop-in

Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har vi föräldramöte och 
drop-in kaffe då vi har möjlighet att diskutera verksamheten.

Förskolan har ett drop-in varje termin. Ett tillfälle att möta oss pedagoger och andra föräldrar. Information om detta får du av personalen på förskolan eller webbstartsida

Samråd

Du får gärna engagera dig i vårt samråd, där träffas man 1 gång per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor.