Om oss

"Fastän man är liten är man minst lika viktig som en stor" (Nalle Puh)

Dannebacka förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till skog, kultur och buss förbindelser. Förskolan består av 2 hus. I hus 1 finner ni avdelningarna Nalle Puh och Bikupan.  I hus 2 finns avdelningarna Humlegården och Honungsdalen.

Här hos oss ska alla barn få en bra start i det livslånga lärandet. Bemötandet är viktigt för oss. Alla barn ska bli bekräftade som personer, då stärks barnets egenvärde samtidigt som vi betonar allas lika värde. Vi utforskar, upptäcker och upplever tillsammans med barnen. Vår miljö är föränderlig och uppmuntrar till lek och lärande. Vi använder Vklass som dokumentations- och kommunikationverktyg för att få er vårdnadshavare delaktiga i den dagliga verksamheten. Här bloggar vi och för en lärlogg för det enskilda barnet.

Vi arbetar efter våra styrdokument LPFÖ 18, Likabehandlingsplanen, barnkonventionen samt BITT (Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet; Trygghet)