Arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt. Vi skapar mindre grupper för att kunna bemöta barnen där de befinner sig och ge dem emotionellt, socialt och kognitivt stöd. Barnen får möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans med oss pedagoger. Vi har både planerade och spontana undervisningstillfällen under dagen.