Årets händelser

I vår läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) står det att förskolan ska utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv-värden, traditioner, språk och kunskaper från en generation till en annan. Vi på Dannebacka värnar om traditioner och har aktiviteter kring lucia, jul, påsk och midsommar.

Vi har även egna traditioner som återkommer årligen såsom:

 Dannebackaloppet: Detta har vi för att värna och uppmuntra om vår hälsa och vårt välbefinnande.

 Drop-In: Här visar vi upp vår verksamhet och passar på att lära känna varandra.

 Gårdsfest: Här firar vi förskolans dag som infaller i maj månad.