Fjärilens förskola

Förskolan Fjärilen är ett hus som är byggt för att passa verksamhet med Reggio-Emiliatankar bakom. Det innebär bland annat att barnets perspektiv ska vara tongivande. Huset och lokalerna är utformade så att de inspirerar till olika möten. Möten mellan barn, barn och vuxna från huset eller våra besökare. Den stora piazzan bjuder in dig till vår verksamhet där de estetiska lärprocesserna lyfts fram i dokumentationen tillsammans med barnens tankar och idéer.  

Pedagogerna har ansvar för att göra miljöerna spännande med nya material att utforska samt att vara medforskare vid sidan om barnen och i den rollen ställa utmanande frågor.

 

Fjärilens förskola
0300-83 64 51
fjarilensforskola@kungsbacka.se

Rektor Carina Hall
0300-83 64 02
carina.hall@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter