Fjärilens förskola

Förskolan Fjärilen är ett hus som är byggt för att passa verksamhet med Reggio-Emilias tankar bakom. Det innebär bland annat att barnets perspektiv ska vara tongivande. Den stora piazzan bjuder in dig till vår verksamhet där de estetiska lärprocesserna lyfts fram i dokumentationen tillsammans med barnens tankar och idéer.  

Pedagogerna har ansvar för att göra miljöerna spännande med nya material att utforska samt att vara medforskare vid sidan om barnen och i den rollen ställa utmanande frågor.

 

Fjärilens förskola
0300-83 64 51
fjarilensforskola@kungsbacka.se

Rektor Carina Hall
0300-83 64 02
carina.hall@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter