Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindratrakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan. 

Förskolorna arbetar varje dag med etiska frågor och hur man ska uppträda mot varandra. Barnens rättigheter som beskrivs genom Barnkonventionen är en självklar del i de situationen som uppstår när många samsas om utrymmet.

Förskolorna i Älvsåker Hede pedagogiska enhet har en beslutad handlingsplan att arbeta efter vid diskriminering eller kränkning mot barn, läs mer i länk nedan.

Likabehandlingsplanen

Varje avdelning kartlägger och sätter upp egna mål för den egna barngruppen varje termin. Vill du ta del av denna prata med avdelningens personal.

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor

Mobbning och trygghet