Kontakta oss

Förskolans besöksadress, telefon och e-post

Fjärilens förskola
Oxelvägen 10
434 40 Kungsbacka

Förskolans avdelningar

Blå Vinge 0300-83 64 51

Grön vinge 0300-83 64 52

Gul Vinge 0300-83 64 53

Röd Vinge 0300-83 64 54

Vit Vinge 0300-836453 

Lila Vinge  0300-836454

Rektor

Carina Hall
0300-83 64 02
carina.hall@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogiskt område Centrum

Maria Eriksson
0300-83 36 80
maria.i.eriksson@kungsbacka.se