En tecknad bild

Om oss

Vi lär för livet - tillsammans skapar vi framtiden

 Välkommen till Fjärilens förskola!

Fjärilen ska vara VÄLKOMNANDE och uppmuntra till KREATIVITET, FORSKANDE ,LEKFULLHET och NYFIKENHET som utvecklar KOMPETENS.

På förskolan Fjärilen hämtar vi inspiration från den Italienska filosofin i Reggio Emilia, i vilken man utgår från att barnen är kompetenta och nyfikna av sig själva. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga och hysa en stark tro på sin egen förmåga. De ska våga pröva tankar och hypoteser. På Fjärilen uppmuntrar och utmanar vi barnen i deras utforskande.

Barn kommunicerar från födseln och använder en mängd uttryckssätt. Vi på Fjärilen verkar för att barnen behåller så många språk som möjligt och låter dem uttrycka sig genom dessa på många olika sätt. Vi liksom Reggio Emilia filosofin anser att barnen behöver sina språk för att förstå och förklara sin omvärld, vilket vi bland annat uppmuntrar i estetiska lärprocesser.