Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elev trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett barn- och elevhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår specialpedagog, psykolog, kurator, förskolechef och logoped. När det gäller hälsovård samarbetar vi med BVC, Barnavårdscentralen.

Arbetslagen kan ansöka om att samarbeta med barn- och elevhälsoteamet. När samarbete är aktuellt är alltid föräldrar vidtalade.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan