Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Fjärilens förskola ingår i pedagogiskt område Centrum. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Carina Hall och ansvarig för pedagogiskt område Centrum är Maria Eriksson.

Ny organisation

Vi har en ny organisation på förskolan utifrån Skolverkets riktlinjer som kom 2016. Riktlinjerna rekommenderar storlek på barngrupp i förskolan. Antalen utgår från forskning om kvalitet i förskolan (Pia Williams och Sonja Sheridan, se kort film här) där resultaten visar att barn mår och lär bättre när vi kan minska antalet relationer och kontakter under dagen. En åtgärd är att dela in barnen i mindre grupper samt att bibehålla de små grupperna under större delen av dagen. Vi har också ändrat i miljöerna för att möta de små grupperingarna.