Inflytande

Alla barn får möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Genom att de får göra egna val kan de förstå att man kan påverka sin omgivning och få en inblick i hur demokrati fungerar. Vi lär oss att ta hänsyn till varandras åsikter och respektera varandra. Pojkar och flickor ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.

På förskolan är vi dessutom  angelägna om att få ta del av Er föräldrars åsikter. Föräldramöten och samråd är ett par tillfällen att göra sin röst hörd.

Syftet med ett samråd är att ha ett etablerat forum för diskussion, reflektion och information mellan rektor och föräldrar.

Målet med ett samråd är att få en föräldrarepresentant från varje barngrupp. Vi ska vara ett diskussionsforum där vi kan utbyta idéer angående förskolan med varandra. Det ska vara övergripande frågor angående förskolan som diskuteras. Vi ska ta initiativ till gemensamma temakvällar för föräldrar i förskolan.

På Forsgläntans förskola finns sedan flera år tillbaka ett samråd.

Samrådet består av:

- En föräldrarepresentant från varje barngrupp.

- Tre personalrepresentanter, en från varje hus.

- Rektor Anja Degerman.

Vi planerar att ha ett möte per termin. Rektor är sammankallande och en förälder för  minnesanteckningar.