Om oss

På Forsgläntans förskola går barn i åldrarna ett till sex år. Barnen är uppdelade på en yngresida och en äldresida. Gläntan och Forsen är våra avdelningar för de lite äldre barnen och på Ängen och Bäcken går våra yngre barn. Vi har även vår allergiavdelning Dungen där det går barn mellan 1 - 6 år.

Uppdelningen är gjord för att kunna anpassa avdelningarna och lärmiljöerna efter barnens åldrar, men även för att kunna bemanna förskolan med fler personal då flest barn är här. Allt för att få en så bra, pedagogisk och trygg verksamhet som möjligt för era barn. Vi öppnar och stänger på en av avdelningarna - Bäcken - och det är samma team som öppnar och stänger förskolan varje dag, vilket skapar en trygghet för både barnen och er föräldrar. 

På alla avdelningar arbetar förskollärare samt barnskötare i olika konstellationer. 

Vid behov har vi tillgång till logoped, specialpedagog och psykolog. All personal har tystnadsplikt.

Våra lokaler är ljusa och rymliga och barnen har tillgång till många olika rum som stimulerar deras fantasi och kreativitet. I och med vår uppdelning av barnen, så kan vi dessutom anpassa lokalerna och miljön efter deras ålder.

Dungen är Kungsbacka kommuns enda allergiförskola.

Vår förhoppning är att ni och ert barn ska känna er välkomna till förskolan och att ni känner er delaktiga i ert barns vistelse hos oss. Ett gott föräldrasamarbete är en av hörnstenarna i vårt arbete.