Om oss

På Forsgläntans förskola ska barnen ska känna nyfikenhet, glädje och lust att lära. Sedan augusti 2020 följer vi Skolverkets riktlinjer beträffande barngruppens storlek och har delat fyra barngrupper till sex. Barngrupperna Kullen och Stenen har 12 st barn 1-2 år, Bäcken och Ängen 12 st barn 2,5-4 år och Gläntan och Forsen har 16 st barn 4-5 år. Sedan 1 januari 2021 ingår även de två barngrupperna som är inrymda i Allergihuset, det är Tuvan med 8 st barn 1-2 år och Dungen med 15 st barn 3-5 år.

Lärarna planerar barnens utbildning utifrån de styrdokument som reglerar förskolan. Vi är lyhörda för barnens intressen och idéer och väver in dem i pågående projektområde. Barnens synpunkter tas också tillvara när vi utvärderar utbildningen. Årets projektområde är Välmående och hållbarhet för individen.

Leken har ett stort utrymme under dagen då forskning visar att lek är effektiv som inlärningsmetod. I leken stimuleras också fantasi, inlevelseförmåga, kommunikation samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Den dagliga utevistelsen är viktig bl a för att främja barnens grovmotorik. Vi har en härlig gård med möjligheter till varierad aktivitet och närhet till skogen som används flitigt.

På samma tomt i ett eget hus finns två barngrupper för barn med allergiska besvär.

Vår förhoppning är att ni och ert barn ska känna er välkomna till förskolan och att ni känner er delaktiga i ert barns vistelse hos oss. 

Veckan innehåller bland annat:

- Skogsbesök där barnen får möjligheter att utforska naturen och vistas i kuperad terräng.


- Rörelse såsom gympa, dans och hinderbanor samt olika sätt för återhämtning.


- Arbete med prioriterat område från läroplanen i projektform för att utmana och utveckla barnens lärande.


- Språkstimulans genom att t ex läsa och dramatisera olika sorters sagor. På samlingarna har sång och musik en central roll.


- Användning av digitala verktyg som I-pad, projektor och Smartboard. Ipaden har främst pedagogiska och producerande appar och vi söker efter fakta. 


- Förberedelse för blivande skolbarn som benämns ”Sagoskatten”. De tre barngrupperna som har 6-åringar samarbetar för att barnen ska träffas regelbundet i syfte att lära känna varandra och förberedas för sin skol- och fritidshemsstart.