Stöd och hjälp

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de flesta barn i behov av särskilt stöd innebär en plats i förskolan en positiv möjlighet till utveckling.

Personalen på förskolan får handledning och fortbildning om det behövs för att möta barnet. Det finns också möjligheter till insatser från till exempel tal-, hörsel- eller specialpedagoger.