Barn och elevhälsa

Arbete med barn-och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga. 

Vi har ett barnhälsoteam som är knutet till förskolan. I teamet ingår vår rektor, specialpedagog, logoped och psykolog.

Mer information om barn-och elevhälsa och stöd i förskolan.