Samarbete och gemensamma aktiviteter

Forsgläntans avdelningar har samarbete i olika former och gemensamma aktiviteter.

Hitta Vilse

Hitta Vilse är ett utbildningsprogram som Civilförsvaret gett ut med avsikt att lära barn hur man går till väga om man råkat gå vilse i skogen. Vi har valt att arbeta med detta med våra äldsta barn på förskolan eftersom det årligen finns ett stort antal barn som går vilse i våra skogar.

Utbildningen delas i tre delar på hösten och består av både praktiska övningar samt lättare teori. Det finns även ett arbetshäfte som barnen arbetar i efter varje gång. Under våren har vi ytterligare några tillfällen där vi repeterar vad vi lärt oss. Vi avslutar fram till sommaren med diplom till alla barn som genomfört utbildningen. 

Sagoskatten
En dag i veckan samlas Forsgläntans blivande skolbarn för att ta del av vår enorma sagoskatt. Vi läser sagor och bearbetar dessa på olika sätt. 

Vi firar våra traditionella högtider genom att ha:
Påsklunch, midsommarlunch och jullunch där vi äter och leker traditionsenligt.