Hitta Vilse

På Forsgläntan har vi ett projekt för de äldsta barnen som heter "Hitta Vilse". Det är ett utbildningsprogram som Civilförsvaret gett ut med avsikt att lära barn hur man går till väga om man råkat gå vilse i skogen.

Att vi har valt att arbeta med detta på vår förskola beror på att det årligen finns ett stort antal barn som går vilse i våra skogar. Vi vill därför ge barnen kunskapen hur man kan klara sig i en situation som tyvärr inte är allt för ovanlig. Man räknar med att två barn per dag går vilse i Sverige.

Utbildningens upplägg ser olika ut år för år, men består av både praktiska övningar samt lättare teori. Det finns även ett arbetshäfte som barnen arbetar i. Efter avslutad utbildning får alla barn ett diplom.