Sagoskatten

Sagans värld är en omistlig del av vårt kulturarv. Symboliken i sagorna kan hjälpa barn att förstå och bearbeta känslor, upplevelser och intryck. Sagorna förmedlar också budskap om olikheter, hopp och förändring.

En gång i veckan samlas våra blivande skolbarn på Forsen, Gläntan och Dungen för att delta i vår "Sagoskatt". Vi har en ritual där barnen går igenom en sagoring och hamnar i sagans värld.

Målsättning:

-Sagoskatten ska ge barnen en skatt av berättelser som tar upp olika ämnen.
-Sagoskatten ska stärka barnens fantasi och språkutveckling.
-Sagoskatten ska uppmuntra lusten och glädjen att vilja läsa själv och att vilja bli läst för.
-Sagoskatten ska göra så barnen och pedagogerna känner gemenskap med varandra och mellan avdelningarna.

Några exempel på sagor ur vår sagoskatt:

Grötgrytan
Grodkungen
Guldlock och de tre björnarna
Rödluvan
Stortroll och lilltroll
Smörbocken
Sagan om de tre fjädrarna
Pojken som åt ikapp med jätten
Råttprinsessan
Törnrosa
Snövit
Askungen
De fem små ullgarnsnystarna
Födelsedagsblommorna
Minsta prinsessans äppelträd
Den fula ankungen
Haren och igelkotten
De tre små grisarna
Guldgåsen
Hans och Greta

Varje gång bearbetas sagan genom samtal, olika former av skapande aktiviteter, dramatiseringar, musik eller organiserad lek.