Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder.

Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig rektor.

Forsgläntans förskola ingår i pedagogiskt område Centrum och ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Anja Degerman. Ansvarig för pedagogiskt område Centrum är verksamhetschef Maria Eriksson.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola.