Förskolechef

Jag heter Anna-Lena Glad Palm och är förskolechef för två förskolor i pedagogiskt område Centrum; Forsgläntans förskola, samt Allergiförskolan Dungen.

Min expedition är på Gullregnsskolan där ni når mig på telefon 0300 - 83 42 91. Eftersom jag inte sitter där så mycket är det viktigt att ni lämnar meddelande på min telefonsvarare om ni vill komma i kontakt med mig. Ni är välkomna att ni höra av er om ni har frågor till mig som inte pedagogerna på förskolan kan ge svar på.

Ni når mig också via e-post:
anna-lena.glad-palm@kungsbacka.se

Som förskolechef har jag det övergripande ansvaret, pedagogiskt och ekonomiskt, för verksamheten på förskolorna. Jag har ansvar för att det är en bra arbetsmiljö för barn och personal. Det är viktigt att jag har en bra dialog och kontakt med pedagogerna och med vårdnadshavare till barn på förskolan. Jag ska vara ett stöd till pedagogerna i sitt arbete på förskolan och jag ska alltid se till barnens bästa - verksamhetens bästa - i mina beslut.