Våra avdelningar

Forsgläntans förskola består av avdelningarna Ängen och Bäcken som är inriktade till våra barn som är mellan 1-4 år, samt avdelningarna Gläntan och Forsen som är inriktade till våra barn som är 3-6 år.
Forsgläntans förskola har även kommunens enda allergiavdelning - Dungen. Där går barn mellan 1-6 år.