Ängen

På Ängen arbetar Mathilda, Jeanette, Annette och Ann-Britt.

På Ängen har vi barn i åldern 1 -  4 år. Vi samarbetar en del med vår grannavdelning Bäcken, med exempelvis gemensam frukost.

Vår inomhusmiljö är anpassad för yngre barn och den är ständigt förändelig då vi utformar den efter barnens intresse.

Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen, då vi bland annat fokuserar på  vårt prioriterade mål som i år är "Språk och kommunikation". 

Vi arbetar med relationell pedagogik som är ett förhållningssätt som vi bär med oss i vårt dagliga arbete på förskolan.