Dungen

Vi som arbetar på Dungen är: Annika, Lisbeth och Marie-Ann

Här hos oss på Dungen är våra hörnstenar nyfikenhet, glädje och lust att lära. Barnens intresse styr verksamheten och vi uppmuntrar och utmanar för att utveckla barnens lärande.

Vi anser att leken är en viktig del i förskolans arbete därför har den ett stort utrymme här hos oss. Genom leken främjas barns utveckling och lärande. I leken stimuleras bland annat fantasi, inlevelseförmåga, kommunikation, samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Vi är ute varje dag och på vår stora gård får barnen möjligheter att träffas över avdelningarna.

Vår vecka innehåller bland annat:
-Skogsbesök, eftersom vi har skogen in på knuten. Dit går vi varje vecka och där får barnen möjligheter att utforska vår natur och också vistas i kuperad terräng.

-Olika former av rörelse såsom gympa, dans och ibland också yoga.

-Arbete med tema för nå läroplanens mål och för att utmana och utveckla barnens lärande.

-Språkstimulans på olika sätt bland annat genom att läsa och dramatisera olika sorters sagor. På samlingarna har sång och musik en central roll.

-Arbete kring IKT såsom I-pads där vi uteslutande arbetar med lärandeappar och sökande efter ny kunskap. Tillsammans med barnen använder vi oss också av vår Smartboard där det finns många olika möjligheter att utveckla barnens lärande både allmänt och tekniskt.

-Att tillsammans med övriga avdelningar på Forsgläntan arbeta med ” Sagoskatten” och ”Hitta Vilse”. Dessa aktiviteter vänder sig till våra allra äldsta barn.