Forsen

På Forsen arbetar Josefine, Carina och Mari.

 

Forsen är en avdelning med tre pedagoger och 24 barn mellan 3-6 år.
Under stora delar av dagen delar vi upp barnen i tre grupper med åtta barn i varje grupp. Smågrupperna har en och samma pedagog en längre tid och dessa grupper har vila, samlingar och andra gemensamma projekt tillsammans.
Vi jobbar med att skapa trygghet.
Genom vår undervisning och vårt relationella perspektiv vill vi ge barnen möjlighet att utvecklas optimalt hela dagen såväl kognitivt som socialt. 
"Att leka och lära, att våga prata men även att kunna lyssna"