Gläntan

På Gläntan arbetar Lina, Lotta och Naggi.

Gläntan är en avdelning där det går barn mellan 3 -5 år. Gruppen består av ca 24 barn och tre pedagoger.

På Gläntan levererar vi främst genom att alla barn ska bli sedda genom relationell pedagogik och målstyrt pedagogisk innehåll och undervisning. Vi tänker nytt genom att våga vara nyfikna tillsammans med barnen och lyssna in deras intressen och behov.

Vi strävar mot att alla barn ska få uppleva trygghet, glädje, nyfikenhet, ansvar, empati, demokrati, inflytande, delaktighet och påbörja ett livslångt lärande i en inspirerande miljö.