Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Syftet med en plan mot kränkande behandling och diskriminering är att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidsområdets förskolor Läsåret 2020/2021

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet